Làm hộp mica văn phòng

Làm hộp đựng namecard bằng mica, hộp đựng mica, gia công mica theo yêu cầu